Amazonka liliogłowa

Amazonka liliogłowa (Amazona finschi)

WYGLĄD:
Amazonka liliogłowa przynależy do grupy papug średniej wielkości, mierzącej zaledwie 33 cm długości.
W ich upierzeniu dominuje przede wszystkim stonowana barwa zielona, z niewielkimi domieszkami innych kolorów, idealnie współgrającymi i kontrastującymi z podstawą ubarwienia. Wysokie czoło, tuż nad dużym, w stosunku do całego ciała dziobem, o barwie kości słoniowej, pokrywają bordowo-wiśniowe pióra. Jednakże podstawę ich nazewnictwa zawdzięczają niebiesko-fioletowemu upierzeniu wierzchniej części głowy, które dodatkowo tworzy wokół karku, swego rodzaju „kołnierzyk”.
Kolejnymi barwnymi elementami w wyglądzie Amazonek są czerwone, czarne oraz granatowe długie lotki rozłożystych skrzydeł. Pierścień wokół pomarańczowo-bursztynowych oczu wydaje się być nadwyraz blady i niedostrzegalny na tle tak niezwykłej mozaiki.
Dorosłe osobniki są niemal identyczne pod względem morfologicznym, a określenie ich płci na podstawie zwykłych obserwacji graniczy niemal z cudem. 100% pewności zapewnić hodowcom mogą jedynie profesjonalne badania DNA oraz długie lata doświadczeń.

OKRES LĘGOWY: Na wolności liliogłowe przystępują do lęgów podczas trwania gorącej pory suchej, trwającej w ich środowisku naturalnym. W hodowlach, zwłaszcza tych europejskich, okres ten przypada w sezonie wiosennym, od marca, aż do maja. W tym czasie parka powinna mieć zapewniony dostęp do budki lęgowej oraz spokój wraz z specjalistyczną opieką, ze względu na niski stopień reprodukcyjny.
Samica składa zazwyczaj 3 jaja, które inkubuje przez 26-28 dni, będąc w tym czasie starannie dokarmiana przez troskliwego samca.

ROZWÓJ: Młode opuszczają gniazdo po 54-60 dniach od momentu wyklucia, pozostając jednakże przez pewien okres czasu pod opieką rodziców.
Początkowo upierzenie piskląt jest znacznie ciemniejsze od właściwego ubarwienia osobników dojrzałych. Różnicę można także zaobserwować po ciemnobrązowych tęczówkach oraz białej otoczce wokół oczu.

DŁUGOŚĆ ŻYCIA: Amazonka liliogłowa należy do papug długowiecznych. Właściwie pielęgnowane oraz odżywiane ptaki mogą żyć nawet 40 do 60 lat, niemal tak długo jak przeciętny człowiek.

ŚRODOWISKO NATURALNE: Środowiskiem naturalnym Amazonek są tereny pokryte lasami liściastymi, mieszanymi znajdującymi się w pobliżu wybrzeży oraz w lasach sosnowo-dębowych. Te ostatnie stanowią idealne miejsce pośród masywów górskich dla spokojnych i bezpiecznych lęgów, zwłaszcza w rejonie gór San Gabriel. Jednakże, jak się okazuje, środowisko naturalne tychże papug staje się coraz mniej dostępne, zarówno dla ludzi, jak i ich dotychczasowych mieszkańców.
Coraz częściej natomiast, można spotkać dzikie osobniki w okolicach dzielnic mieszkalnych oraz podmiejskich. Spowodowane jest to przede wszystkim eksploatacją siedlisk naturalnych wielu zwierząt oraz ich nieodwracalną utratą. Rozwijające się aglomeracje miejskie oraz przemysł pochłaniają coraz więcej terenów dzikich będących dotychczas schronieniem dla wielu gatunków, zmuszając tym samym Amazonki do migracji w kierunku terenów zamieszkiwanych przez ludzi, w celu poszukiwania schronienia oraz źródeł łatwo dostępnego pożywienia.

WYSTĘPOWANIE: Ojczyzną Amazonek liliogłowych są rejony Ameryki Środkowej, zwłaszcza okolice Meksyku oraz południowej Kalifornii. Papugi te są gatunkiem endemicznym dla tamtejszej lokalizacji geograficznej. Ich obszar występowania rozciąga się od południowej Sonory, przez południowo-zachodnią Chihuahua, aż po Oaxaca.
Rodzimym miejscem występowania dzikich osobników są lasy iglaste w rejonie San Gabriel, gdzie papugi zapewnione mają niezliczone pokłady kryjówek przed drapieżnikami oraz kłusownikami.

POŻYWIENIE: Tak jak w przypadku większości papug, liliogłowe odżywiają się przede wszystkim nasionami zbóż i traw, stanowiącymi około 70% ich diety. Dodatkowo posiłki powinny zostać wzbogacane o świeże owoce oraz warzywa, włącznie z świeżą zieleniną. Jabłka, gruszki, banany, kukurydza, marchew, sałata, czy też mniszek lekarski są źródłem podstawowych składników pokarmowych oraz witamin, niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania papug. W hodowli Amazonki powinny mieć także dostarczane gotowe mieszanki pokarmowe przeznaczone dla średniej wielkości gatunków papug, w celu suplementacji poszczególnych składników odżywczych, niedostarczanych liliogłowym we wcześniej wspomnianych pokarmach.

INNE ODMIANY:

  • Amazona finschi finschi
  • Amazona finschi Woodi

Na świecie występuje około 30 gatunków Amazonek.

TRYB ŻYCIA: Liliogłowe należą do papug monogamicznych, o małej aktywności w ciągu dnia. Wynika to przede wszystkim z wysokich temperatur panujących na terenach naturalnego występowania ptaków, które wśród gęstych koron drzew odnajdują schronienie przed uporczywymi promieniami słonecznymi.
Amazonki łączą się w niewielkie pary, bądź stada, które podczas pory suchej mogą liczyć nawet do 1000 osobników.
Źródła podają, że na wolności żyje około 7-10 tysięcy osobników. Jest to tak naprawdę niewielka populacja, której liczba z roku na rok nieustępliwie maleje, co spowodowane jest gwałtownymi zmianami klimatu, niszczeniem siedlisk naturalnych, przymusowymi migracjami oraz znacznym odsetkiem kłusownictwa.
Odnotowuje się, że rocznie do nielegalnych hodowli, znajdujących się przede wszystkim w Meksyku, z przeznaczeniem na sprzedać, trafia co roku około 5,5 tysiąca Amazonek liliogłowych. Dlatego też przystępują one do lęgów najczęściej na terenach górzystych, zaopatrzonych w strome zbocza, gdzie drapieżniki oraz kłusownicy mają utrudniony dostęp do gniazd, w których znajdują się bezbronne pisklęta.

DODATKOWE INFORMACJE: Amazonki liliogłowe są bardzo aktywnymi i ruchliwymi papugami średniej wielkości, dlatego też należy zapewnić im dużą, przestronną wolierę, która umożliwiać będzie swobodne przeloty oraz harce.
Jak większość papug uwielbiają one kąpiele oraz zabawy. Linki, huśtawki oraz gałązki jodłowe zapewniają im niezliczone źródła atrakcji, co w znaczny sposób umożliwia rozładowanie niezmordowanych pokładów energii, a tym samym pomagają okiełznać niszczycielskie zdolności papug, dbając o odpowiedni stan klatek, przez jak najdłuższy czas ich eksploatacji.
Pomimo iż liliogłowe odznaczają się bardzo donośnym i skrzeczącym głosem, należą do bardzo lubianych przez hodowców papug, ze względu na ich inteligencję oraz przyjacielskie nastawienie w stosunku do człowieka, po ich uprzednim oswojeniu.
Przestronne woliery oraz zbilansowana dieta pomagają w utrzymaniu odpowiedniej formy i zdrowia wśród Amazonek, u których występują duże predyspozycje ukierunkowane na otyłość, co z kolei pociąga za sobą choroby serca oraz niewydolność poszczególnych narządów.

CIEKAWOSTKI:
 vW języku angielskim – Lilac-crowned amazon
v W języku duńskim – Lillakronet Amazone
v W języku niemieckim – Blaukappenamazone
v Istnieją rezerwaty prowadzące działania, mające na celu ochronę Amazonek liliogłowych przed całkowitym ich wyginięciem:
* Sierra de Alamos-Arroyo Cuchujaqui
* Chamela-Cuixmala
* Sierra de Manantlan
v Amazonki liliogłowe podlegają licznym dyrektywom oraz działaniom organizacji:
* CITES – ochrona gatunków przed wymarciem oraz kłusownictwem
* IUCN Red List – lista zagrożonych gatunków założona w 1964 roku
* IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, będąca elementarnym zbiorem w dziedzinie stanu ochrony gatunków.